جلسه آموزش اتوماسیون جدید برای پرسنل اداری شهرداری بندرانزلی برگزار شد
۱۳۹۷/۰۷/۰۲

بازدید

جلسه آموزش اتوماسیون جدید برای  پرسنل اداری شهرداری بندرانزلی برگزار شد


به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی  دومین جلسه آموزش اتوماسیون جدید برای  پرسنل اداری شهرداری بندرانزلی در تاریخ 97/7/2 در راستای آموزش کلیه پرسنل جهت آشنایی با وظایف مربوطه خصوصا پرسنل خدمات شهری برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان برگزار شد.