گزارش تصويري راه پيمايي روز قدس در بندرانزلي
1397/03/20
30
بازدید

گزارش حضور پر شور مردم و مسئولين شهر بندرانزلي را در راه پيمايي روز قدس ، در حمايت از مردم مظلوم فلسطين در زير مشاهده مي كنيد .