بازدید میدانی شهردار بندرانزلی از نقاط مختلف شهر
1396/08/16
810
بازدید

دکتر پورقربان، شهردار بندرانزلی از مناطق مختلف شهر  جهت بررسی مشکلات شهری بازدید میدانی نمود.


شهردار بندرانزلی بر لزوم ساماندهی و بهبود وضعیت شهری و رفع مشکلات موجود توسط واحد عمران ، شهرداران نواحی و مسئولین مربوطه ، پس از بازدید مناطق و محلات مختلف شهر تاکید نمود.

گزارش تصویری بازدید میدانی شهرداراز نقاط مختلف شهر