اطلاعیه روابط عمومی شهرداری بندر انزلی
1397/04/18
66
بازدید

اطلاعیه روابط عمومی شهرداری بندر انزلی 


به اطلاع کلیه همشهریان و مسافرین محترم می رساند، از پرداخت هرگونه وجه به افرادی که بدون هرگونه مجوز قانونی خود را پارکبان معرفی می نمایند، خودداری نموده و در صورت برخورد با این افراد مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

(شهرداری بندرانزلی مراتب شکایت از این افراد را تقدیم دادستان محترم نموده و در حال پیگیری می باشد)